นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อตกลง

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ MMshop.app ทางร้าน mmshop ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อจุดประสงค์การสั่งซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะท่าน/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่าน และ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดหรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาส่งอีเมลถึงพวกเราที่ [email protected] เราสามารถช่วยตอบข้อสงสัย ให้แก่ท่านได้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้ เราอาจ จำเป็นต้องยกเลิกบัญชีของท่านและ/หรือบล็อกการเข้าถึง แพลตฟอร์มและบริการของท่าน หากท่านไม่ยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้ กรุณายุติการเข้าถึงและ/หรือการใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการ การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copy Right) และข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์

MMshop.app ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ ของ MMshop.app โดยชอบด้วยกฏหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MMshop.app หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ MMshop.app ในนามร้าน MMshop จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้


3. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

เว็บไซต์ MMshop.app ได้แสดงคำบรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ Line id: MMshop.app หรือ [email protected] ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อและบริการใดๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ Mmshop.app/e-commerce มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป


4. การสมัครและการเป็นสมาชิก

4.1 เว็บไซต์ MMshop.app นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้

4.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ MMshop.app ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.3 MMshop.app ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใด และอาจถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา


5. เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

การสั่งซื้อและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ในส่วนของราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำ เสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ MMshop.app นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าโดยตรงกับพนักงานขายของบริษัทฯ ได้

5.1 การขายและการสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง)

เมื่อท่านได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญาหาโปรดแจ้งผ่าน Line id: MMshop.app หรือ [email protected] ทันทีก่อนรับสินค้า

5.2 การขายและการสั่งซื้อ (MMshop.app service /คูปอง Voucher)

คูปองบริการทุกใบทำการพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ MMshop.app สามารถใช้ได้ตามที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แจ้งไว้เท่านั้น เช่น เป็นส่วนลดจากราคาสินค้า/บริการ และร้าน MMshop จะไม่รับผิดชอบต่อคูปอง/ตัวเลข อ้างอิงของคูปองที่พิมพ์ออกจากระบบแล้ว และเกิดการสูญหายหรือถูกขโมยไปในทุกกรณี โดยคูปองหรือเลขที่อ้างอิงนี้ไม่สามารถทำขึ้นใหม่/นำมาใช้ใหม่ ไม่ว่าเพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจากมีการทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากท่านได้ใช้คูปองภายในกำหนดวัน หมดอายุ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้คูปอง/เลขที่อ้างอิงนั้นๆ


6. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า

การจัดส่งสินค้า จะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามความเหมาะสม

สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

ขอสงวนสิทธิ์ไมจัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดอาจจะต้องเป็น By-Order หรือไม่มีในคลังสินค้า

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากร้าน Mmshop ยืนยันการส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งทาง Line id: MMshop.app หรือ [email protected]


7. การสิ้นสุด/การเพิกถอนสมาชิกภาพ

7.1 กรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น/เว็บไซต์ MMshop.app หรือร้าน MMshop ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการ

7.2 กรณีสมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีความเสีย หายใดๆ เกิดขึ้น สมาชิก/ผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งสิ้น

7.3 เว็บไวต์ MMshop.app ทำการเพิกถอน กำจัด เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนเครดิตได้ตามความเหมาะสม โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ MMshop.app ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้ว 

7.4 การยุติข้อตกลง การระงับ และมาตรการอื่น ๆ 

 

การยุติข้อ ตกลงนี้อาจเกิดขึ้นโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

• การยุติข้อตกลงโดยท่าน: ท่านสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยส่งอีเมลถึงพวกเราหรือโดยการลบ บัญชีแพลตฟอร์มของท่าน

• การยุติข้อตกลงโดยเรา: ตามดุลยพินิจของเราแต่ เพียงผู้เดียว เราอาจยุติข้อตกลงนี้และบัญชี แพลตฟอร์มของท่านด้วยเหตุผลใด ๆ โดยมีผลทันที และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากท่านละเมิดข้อ ตกลงใด ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้ ท่าน ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหากเรามีความเชื่อที่

สำหรับการละเมิดเล็กน้อยหรือในกรณีที่เราเห็นว่าเหมาะสม ท่านจะได้รับคําเตือนหรือหนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับการกระ ทำและพฤติกรรมบางอย่างพร้อมกับโอกาสในการแก้ไข ปัญหา คําเตือนหรือหนังสือบอกกล่าวที่ตามมาหลายครั้ง อาจทำให้พวกเราต้องดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการระงับ ชั่วคราวและการยุติข้อตกลง

หากการยุติข้อตกลงเกิดขึ้นและพวกเราหรือท่านลบบัญชี แพลตฟอร์มของท่าน เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่วัด เก็บเกี่ยวกับท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (และ ตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ)

 

8. การติดต่อ 

หากท่านต้องการติดต่อพวกเรากรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อ กำหนดเหล่านี้ กรุณาส่งอีเมลถึงพวกเราที่ [email protected]

ในบางครั้งท่านอาจได้รับการติดต่อจากเราผ่านช่องทางการ ติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่พวกเรา ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัด เพียงอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ แอปwลิเคชันส่งข้อความ และจดหมาย ท่านยินยอมให้พวกเราติดต่อสื่อสารกับท่าน ผ่านทุกวิถีทาง


9. ท่านมีสิทธิ์อะไรบ้าง?

9.1 สิทธิ์ในการเข้าถึง: ท่านมีสิทธิที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้ได้ตลอดเวลา ท่านติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลและเราจะส่งข้อมูลส่วนตัวไปให้ ท่านทางอีเมล

9.2 สิทธิ์ในการเคลื่อนย้าย : เมื่อใดก็ตามที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติตามความยินยอมของท่านหรือตามข้อตกลง ท่านมีสิทธิ์ที่จะ ได้รับสําเนาของข้อมูลโดยการถ่ายโอนไปยังตัวท่านเองหรือบุคคลอื่น ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งถึงเราเท่านั้น

9.3 สิทธิ์ในการแก้ไข : ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลไม่ถูกต้อง รวม ถึงสิทธิ์ในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์เพิ่มเติม หากท่านมีบัญชี MMshop.app  หรือเป็นสมาชิก MMshop.app ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้จากหน้าบัญชีและหน้ารายละเอียด สมาชิก

9.4 สิทธิ์ในการขอลบ: ท่านมีสิทธิที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราประมวลผลได้ตลอดเวลา ยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

-ท่านอยู่ในระหว่างการดำเนินการบางอย่างต่อเนื่องอยู่กับฝ่ายบริการลูกค้า

-ท่านมีคําสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งทั้งหมดหรือบางส่วน 

-ท่านมียอดค้างชําระอยู่กับ MMshop.app ไม่ว่าจะด้วยวิธีการชําระเงินประเภทใดก็ตาม 

-หากท่านมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะใช้หรือใช้บริการของเราในทางมิชอบภายในช่วงเวลาสี่ปีที่ผ่านมานี้

-ภาระหนี้ของท่านถูกขายให้กับบุคคลที่สามภายในสามปีหรือหนึ่งปีที่ผ่านมาสำหรับลูกค้าที่เสียชีวิต 

-การยื่นขอเครดิตของท่านได้รับการปฏิเสธภายในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา 

-หากท่านทํารายการซื้อสินค้าใดๆ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทําธุรกรรมและเพื่อจุดประสงค์ด้านการทําบัญชี

9.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลซึ่งตั้งอยู่บนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข องท่านซึ่งตั้งอยู่บนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ MMshop.app และ MMshop.app จะไม่ดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ว่าเราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงมูลเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสําหรับการ ละเมิดสิทธิ์โดยชอบธรรมของท่านหรือเนื่องจากข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

9.6 สิทธิ์ในการคัดค้านการตลาดทางตรง: ท่านมีสิทธิ์คัดค้านการตลาดทางตรงรวมถึงการวิเคราะห์สถานะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทําการตลาดทางตรง


ท่านสามารถยกเลิกการตลาดทางตรงได้โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้:

-ปฏิบัติตามคําแนะนําในอีเมลทางการตลาดแต่ละฉบับ; 

-โดยแก้ไขที่การตั้งค่าบัญชี MMshop.app ของท่าน

9.7สิทธิ์ในการขอจํากัดการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ต่อดังไปนี้:

-หากท่านคัดค้านการประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมายของMMshop.app เราจะจํากัดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง การตรวจสอบโดยชอบด้วยกฎหมาย

 -หากท่านอ้างว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องเราต้องจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดในระหว่างรอ ตรวจสอบความถูกต้อง 

-หากเป็นการประมวลผลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านไม่ประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลและขอจํากัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านแทน 

-หากเราไม่ต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่เนื่องจากท่านต้องการนําข้อมูลดังกล่าวไปดําเนินการปกป้องสิทธิในการ เรียกร้องทางกฎหมาย


ท่านจะขอใช้สิทธิ์ของท่านได้อย่างไร ? 

เราให้ความสําคัญกับการปกป้องข้อมูลเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าดูแลคําขอเกี่ยวกับสิทธิ์ ของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ตลอดเวลาที่ [email protected]

สิทธิ์ในการร้องเรียนกับหน่วยงานที่กํากับดูแล : หากท่านพิจารณาว่า MMshop.app ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องท่านสามารถติดต่อเราได้ นอกจากนี้ท่านยัง มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล